15.11.2018

Det har gått ungefär ett halvt år sedan Auroras nya plattform publicerades. Under den här tiden har vi fått feedback om webbplatsens funktioner och utseende. Feedbacken har gett oss värdefull information om vad som kunde fungera bättre i databasen och vilken information som är svår att hitta på webbplatsen. Följande förnyelser har gjorts på basis av feedbacken:

– SÖKFUNKTION

  • Nu kan man filtrera sitt sökresultat mer exakt efter datumen. Man kan specificera sökningen med fälten Ansökningstiden går ut tidigast och Ansökningstiden går ut senast.

– SÖKRESULTAT

  • När man har utfört en sökning, riktas sidan automatiskt till sökresultaten under sökrutan.
  • Nu finns det en egen låda för finansiering med fortlöpande ansökningstid i sökresultaten så att man kan se dem utan att behöva bläddra till de sista sidorna av sökresultaten.
  • På den gamla sidan visades bara de första 100 sökresultaten, även om det fanns mer aktuella finansieringsmöjligheter. På den nya sidan ville vi visa alla sökresultat, och därför kan antalet sökresultat vara betydligt större och resultaten uppdelade på flera sidor.

– AKTUELLA ANSÖKNINGSDATUM

  • Listan över aktuella utlysningar finns på databasens framsida direkt under sökrutorna, precis som på den gamla sidan. Listan innehåller alla utlysningar som går ut under de närmaste 30 dagarna, från nuvarande till framtida.
  • Feedbacken har visat att det är svårt att hitta listan över aktuella utlysningar. Av den anledningen har storleken på sidans sökfält minskats så att rubriken Aktuella ansökningsdatum är mer synlig när framsidan öppnas.