4.6.2020

Utlysningstexterna för Finlands Akademis septemberutlysning 2020 har lagts ut på Akademins webbplats på svenska, engelska och finska.

I år öppnar första utlysningssteget inom programmet för spetsforskningsenheter 2022–2029 samt de utlysningar som också normalt öppnar i september, nämligen bidragen för anställning som akademiforskare och forskardoktor samt akademiprojektsbidragen. Dessutom öppnar utlysningar av bidrag för anställning som klinisk forskare och finansiering för internationell forskarmobilitet.

Du kan lämna in din ansökan i Akademins e-tjänst fr.o.m. den 1 september 2020. Ansökningstiden går ut den 30 september 20120 kl. 16.15 finsk tid.

Mer information: https://www.aka.fi/sv/om-akademin/nyheter-och-press/Pressmeddelanden/2020/utlysningstexterna-for-finlands-akademis-septemberutlysning-nu-pa-webben/