20.3.2019

Utlysningstexter för Finlands Akademis aprilutlysning 2019 har nu publicerats på Akademins webbplats. Finansiering som kan sökas är forskningsinfrastruktur och akademiprogram. Utlysningen öppnas som e-tjänst den 2.4. Akademiprogrammets ansökan kan inlämnas 2.–24.4.2019 tills kl. 16.15. Utlysningen för finansiering som beviljas för forskningsinfrastrukturer (FIRI) är öppen 2.4.­–15.5.2019 tills kl. 16.15.

Läs mer: http://aka.fi/sv/om-akademin/nyheter-och-press/Pressmeddelanden/2019/finlands-akademis-utlysningstexter-ar-nu-mer-skraddarsydda/