14.6.2019

Utlysningstexten för Finlands Akademis septemberutlysning 2019 finns nu tillgänglig på Akademins webbplats: http://aka.fi/sv/. Du kan lämna in din ansökan i Finlands Akademis e-tjänst 3–25 september 2019.

Utöver bidrag för anställning som akademiforskare och forskardoktor samt finansiering för akademiprojekt, som traditionellt ansöks om i september, kan du även lämna in en preliminär ansökan om bidrag för anställning som akademiprofessor. Ytterligare öppnar vi utlysningar för anställning som klinisk forskare och finansiering för internationell mobilitet.

Mera information: http://aka.fi/sv/om-akademin/nyheter-och-press/Pressmeddelanden/2019/utlysningstexten-for-finlands-akademis-septemberutlysning-publicerades/