Varför måste man logga in i Aurora?

  • Det går bra att använda Aurora utan att logga in. Om du vill spara finansiärer eller utlysningar som favoriter, eller om du vill beställa påminnelser till din e-post behövs inloggning.

Varför finns inte alla finska stiftelser i databasen?

  • Vi har helt enkelt inte information om alla finska stiftelser. Dessutom vill alla stiftelser inte att vi lägger till deras information i Aurora.
  • Kriteriet för att lägga till information om stiftelser är att de finansierar forskning och/eller konst, och att finansieringen inte förutsätter medlemskap i någon förening etc.

Varför innehåller databasen inte detaljerad information om Finlands Akademis och Business Finlands finansiering?

  • Finlands Akademi och Business Finland är de största och mest välbekanta finska finansiärerna. Deras egna nätsidor är bekanta för dem som söker forskningsfinansiering, och där finns också detaljerade anvisningar för sökanden.
  • När Finlands Akademis april- och septemberutlysningar publiceras informerar vi om det i Auroras Nyheter-sektion. Business Finland har i huvudsak fortlöpande ansökningstid.

Varför kan jag inte göra sökningar med ansökningstidens startdatum?

  • Merparten av finansiärerna uppger inte ansökningstidens startdatum. Därför skulle sökning med startdatum ge felaktigt sökresultat.

Varför är vissa ansökningsbeskrivningar på utlysningssidorna mycket korta?

  • Vi publiceras beskrivningarna i den form som finansiärerna uppger. Vissa finansiärer är kortfattade.

Varför innehåller Aurora inte information om alla finansieringsmöjligheter såväl på svenska och engelska som på finska?

  • Vi publicerar informationen på det språk som finansiärerna uppger. Aurora-teamet har ingen översättare, och vi kan inte heller ta ansvar för riktigheten av översättningarna.