9.5.2017

Aurora fokuserar på finländska finansiärer

Sedan oktober har Aurora tjänster körts med en ny finansieringsbas. På grund av resursbegränsningar fokuserar Aurora-databasen nu bara på finländsk finansiering. Alla utländska finansiärerna kommer att tas bort från databasen…