6.7.2018

Utlysningstexten för Finlands Akademis septemberutlysning 2018 nu på webben

Utlysningstexten för Finlands Akademis septemberutlysning 2018 finns nu tillgänglig på Akademins webbplats på svenska, engelska och finska. Du kan lämna in din ansökan i e-tjänsten fr.o.m. den 10 september. Ansökningstiden…
25.5.2018

Aurora databasens dataskyddspolicy har uppdaterats

EU: s allmänna databeskrivningsförordning trädde i kraft den 25 maj 2018. Under våren har vi preciserat vår dataskyddspolicy samt klargjort vår användning och lagring av uppgifter. Nu finns det också…
22.3.2018

Välkommen till Aurora databasens nya plattform

Aurora-databasen kommer att börja använda en ny plattform måndagen den 26 mars 2018. Alla samma funktioner kommer också att finnas på den nya plattformen - på samma adress www.aurora-tietokanta.fi. När…
10.3.2018

Aurora fyller 5 år!

Det har gått fem år sedan Aurora-databasen öppnades. Vi har utvecklat databasen under en tid och förändringarna kommer att vara synliga under våren. Tack för att ni använder Aurora-tjänsterna och…