Namnet på utlysningen

Wilson Center -stipendiansökan

Finansiärernas webbsida

http://www.wilsoncenter.org/

Beskrivning

Stipendier till Wilson Center i Washington D.C. kan sökas för 6 månaders stipendieperioder gällande tiden 1.9.2020-31.12.2022. Behöriga att söka är finländska beslutsfattare som arbetar i en central position inom samhälle, näringsliv och media, samt disputerade forskare på dessa områden. Det är till fördel att stipendiaternas projekt anknyter till Wilson Centrets Global Europe program. Som sökanden önskas även historieforskare.

Stipendiatprogrammet finansieras av Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse, Helsingin Sanomats stiftelse, Saara och Björn Wahlroos’ stiftelse och Jenny och Antti Wihuris stiftelse.

Sökanvisningar

Man söker stipendium genom att fylla i och skicka blanketten på webbsidan www.wilsoncenter-haku.fi.