Namnet på utlysningen

Wihurin stipendi Suomen Rooman-instituutissa

Finansiärernas webbsida

http://www.irfrome.org

Beskrivning

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae myöntää Wihurin stipendin ajalle 1.8. 2020–31.7.2021. Stipendin suuruus on 24 000 euroa, ja sen rahoittaa Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Stipendi myönnetään väitöskirjan tekijälle, joka tekee Suomen Rooman-instituutissa Villa Lantessa vuoden ajan tutkimustyötä jollakin instituutin pääasiallisella tutkimusalalla. Näihin kuuluvat erityisesti arkeologia, historia, klassillinen filologia, italian kielen ja kulttuurin tutkimus sekä taidehistoria. Apuraha voidaan jakaa myös useamman hakijan kesken.

Sökanvisningar

Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma (enintään viisi sivua) ja curriculum vitae, johon sisältyy tiivistelmä opintosuorituksista ja tieteellisestä toiminnasta. Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi tutkimushankkeen vaihe, kokonaiskesto ja se, miten hanke kokonaisuudessaan on tarkoitus rahoittaa. Hakijan tulee perustella, mikä on Roomassa työskentelyn merkitys tutkimushankkeelle.

Hakemus toimitetaan sähköpostitse (yhtenä pdf-tiedostona) säätiön asiamiehelle Eeva Talvitielle 29. marraskuuta 2019 klo 16 mennessä osoitteeseen asiamies(at)irfrome.org. Mahdolliset suositukset suosittelija voi toimittaa asiamiehelle myös suoraan sähköpostitse.

Ansökningstiden

01.11.2019 - 29.11.2019

Kontaktuppgifter

asiamies Eeva Talvitie
asiamies(at)irfrome.org
puh. 050-5762355

Ämnesområden