Namnet på utlysningen

Wihurin stipendi Suomen Rooman-instituutissa

Finansiärernas webbsida

http://www.irfrome.org

Beskrivning

Suomen Rooman-instituutti edistää ensisijaisesti antiikkiin ja Italiaan kohdistuvaa humanistista tutkimusta, antaa opetusta sekä avustaa stipendiaatteja ja muita tutkijoita heidän työskentelyssään Italiassa. Instituutin tutkimusaloja ovat antiikin ja keskiajan historia, klassillinen filologia, arkeologia ja taidehistoria, mutta myös muu Italiaan kohdistuva humanistinen tutkimus. Instituutti edistää myös taiteita, erityisesti kuvataidetta ja arkkitehtuuria.

Instituuttia ylläpitävä säätiö Institutum Romanum Finlandiae myöntää Wihurin stipendin lukuvuodelle 2022–23. Stipendiä voi hakea joko yhdeksi vuodeksi ajalle 1.9.2022–31.8.2023 tai kuuden kuukauden jaksolle (1.9.2022–28.2.2023 tai 1.3.–31.8.2023). Stipendi myönnetään väitöskirjan tekijälle, jonka tutkimus liittyy antiikin Roomaan, sen jälkivaikutukseen tai Välimeren alueen henkiseen tai aineelliseen kulttuuriin. Hakijan tulee perustella, miten hänen tutkimuksensa hyötyy Roomassa työskentelystä.

Stipendin suuruus on 24 000 euroa/vuosi tai 12 000/6 kk, ja sen rahoittaa Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Wihurin stipendiaatti on stipendikautensa aikana oikeutettu asumaan Villa Lantessa opiskelijahintaan. Wihurin stipendiaatin käyttöön varatussa huoneessa on oma kylpyhuone ja keittonurkkaus.

Sökanvisningar

Stipendiä haetaan web-lomakkeella: https://link.webropol.com/s/irf-wihuristi22-23. Hakuaika päättyy 15.11.2021 klo 23.59.

Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma (enintään viisi sivua) ja curriculum vitae, johon sisältyy tiivistelmä opintosuorituksista ja tieteellisestä toiminnasta. Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi tutkimushankkeen vaihe, kokonaiskesto ja se, miten hanke kokonaisuudessaan on tarkoitus rahoittaa.

Ansökningstiden

15.10.2021 - 15.11.2021

Kontaktuppgifter

Asiamies Eeva Talvitie
asiamies[a]irfrome.org

Ämnesområden