Namnet på utlysningen

Wihuri-stipendiet vid Finlands Rom-institut

Finansiärernas webbsida

http://www.irfrome.org

Beskrivning

Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae utdelar Wihuri-stipendiet för perioden 1.9.2021–31.8.2022. Stipendiesumman är 24 000 euroa, och stipendiet finansieras av Jenny och Antti Wihuris stiftelse. Stipendiet beviljas till en doktorand för forskning vid Finlands Rom-institut i Villa Lante under ett års tid inom något av institutets huvudsakliga vetenskapsområden. Till dessa hör särskilt arkeologi, historia, klassisk filologi, italienska språket och kulturen samt konsthistoria. Stipendiet kan också delas mellan flera sökande.

Sökanvisningar

Ansökan om stipendium lämnas in med ett webbformulär: https://webropol.com/s/irf-wihuristi2021-22. Ansökningstiden går ut 30.11.2020 kl. 23.59.

Till ansökan bifogas en forskningsplan (högst fem sidor) och ett curriculum vitae, som innehåller uppgifter om avlagda examina och vetenskaplig verksamhet. Av forskningsplanen ska framgå i vilket skede forskningsprojektet är, projektets längd och hur den sökande har för avsikt att finansiera projektet i sin helhet. Den sökande ska också motivera varför det är viktigt med en forskningsperiod i Rom.

Ansökningstiden

01.11.2020 - 30.11.2020

Kontaktuppgifter

Ombudsman Eeva Talvitie
asiamies(at)irfrome.org

Ämnesområden