Namnet på utlysningen

Vistelsestipendium

Finansiärernas webbsida

http://www.kulttuurirahasto.net

Beskrivning

Vistelsestipendier kan sökas av enskilda personer, organisationer eller grupper.

En viktig kriteria är projektets/resans bilaterala mervärde, det vill säga det mervärde som en aktivitet får genom en svensk-finländsk dimension, jämfört med om den endast har ett nationellt innehåll eller deltagande.

Vistelsestipendier beviljas i första hand till aktiviteter vars syfte är att
-förmedla och utveckla ländernas kulturliv
-öka intresset för det finska språket i Sverige och det svenska språket i Finland
-öka kunskapen om ländernas gemensamma historia och deras efterföljande samhällsutveckling
-belysa framtida utmaningar och möjligheter för ländernas näringsliv, samhällsutveckling och kultur

Sökanvisningar

Ansökan görs på ansökningsportalen Rimbert där ansökanden skapar ett användarkonto.
https://ksf.rimbert.fi/

Ansökningstiden

07.09.2020 - 01.10.2020

Kontaktuppgifter

Kulturfonden för Sverige och Finland
Fondsekretariatet
Hanaholmsstranden 5
02100 Esbo
tel. 0400 466 440
fonderna(at)hanaholmen.fi

Ämnesområden