Namnet på utlysningen

Vammaistutkimusapuraha

Finansiär

Tukilinja

Finansiärernas webbsida

https://www.tukilinja.fi/

Beskrivning

Tukilinja myöntää vuosittain apurahoja vammaisten ja toimintarajoitteisten ihmisten tasa-arvoa edistävään vammaistutkimukseen yhteistyössä Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry:n kanssa. Apurahoja myönnetään sellaiselle tutkimukselle, joka kuuluu yhteiskunnalliseen tai humanistiseen vammaistutkimukseen.

Apurahat on tarkoitettu varsinaiseen tutkimustyöhön, ei väitöskirjatyötä edeltäviin opinnäytetöihin. Ne pyritään kohdentamaan yksittäisille tutkijoille tai tiettyyn kohteeseen hankekokonaisuudessa.

Sökanvisningar

Ohjeet hakemuksen tekoon löytyvät nettisivuilta: https://www.tukilinja.fi/vammaistutkimusapuraha/

Hakemukset lähetetään sekä Tukilinjan tukitoimintaan että Suomen Vammaistutkimuksen seura ry:n hallitukselle sähköisessä muodossa. Hakemuksen liitteineen lähetetään osoitteisiin sihteeri(at)vammaistutkimus.fi ja yhteisoapurahat(at)tukilinja.fi.

Ansökningstiden

01.10.2020 - 31.10.2020

Kontaktuppgifter

Hakemusten tieteellinen käsittely: Suomen Vammaistutkimuksen Seuran sihteeri, sihteeri(at)vammaistutkimus.fi.
Hakemusprosessi: Tukilinjan tukitoiminnan koordinaattori, yhteisoapurahat(at)tukilinja.fi.

Ämnesområden