Namnet på utlysningen

Einar och Karin Stroems stiftelse – understöd för medicinsk forskning

Finansiärernas webbsida

http://www.fls.fi

Beskrivning

Understöd beviljas för medicinsk forskning, i första hand för hjärt- och kärlsjukdomar.

Sökanvisningar

Ansökningsanvisningar och en länk till ansökningsprogrammet finns på Finska Läkaresällskapets hemsida: http://www.fls.fi/stipendier.

Ansökningstiden

16.08.2019 - 16.09.2019

Kontaktuppgifter

E-post: kansliet(at)fls.fi

Ämnesområden