Namnet på utlysningen

Understöd

Beskrivning

Stiftelsens ändamål är att i enlighet med bestämmelserna i donatorns, handlanden Gustaf Svanljungs testamente ”befrämja handel, industri och jordbruk i Österbotten, speciellt Vasa stad, dock ej andelsverksamhet”.

Understöd ges i främsta hand till

1. Universitet och högskolor för professurer och övriga tjänster som sköter undervisning som stöder handels-, industri eller jordbruksutbildning.
2. Forskare eller forskarteam som utför projekt som stöder utvecklingen av handel, industri och jordbruk i Österbotten.
3. Doktors- och licentiatarbeten vars ämnesområde behandlar handels-, industri- eller jordbruksverksamhet i Österbotten.
4. Institutioner och föreningar vars verksamhet eller projekt främjar handel, industri och jordbruk i Österbotten.
5. Övriga mottagare, som styrelsen besluter stöda i enlighet med stadgarna.

Stiftelsen beviljar inte understöd för egentlig företagsverksamhet, inte heller studiestipendier för grundstudier.

 

Sökanvisningar

Sökanvisningar: https://www.gustafsvanljung.fi/understod.php