Namnet på utlysningen

Understöd

Finansiärernas webbsida

http://www.livochhalsa.fi

Beskrivning

Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa r.f. utdelar institutionella understöd för finlandssvensk medicinsk forskning.

Sökanvisningar

Ansökan görs och sänds elektroniskt via en länk på föreningens hemsida http://www.livochhalsa.fi, https://loh.apurahat.fi/haku/UserLogin.aspx.

Ansökningstiden

01.02.2021 - 28.02.2021

Kontaktuppgifter

Närmare information kan erhållas av föreningens ordförande, professor Tom Böhling (tom.bohling(at)helsinki.fi) eller av föreningens sekreterare Patrik Lerche (patrik.lerche(at)tresmeder.fi)

Ämnesområden