Namnet på utlysningen

Understöd för kultur

Finansiär

Helsingfors stad

Finansiärernas webbsida

https://hel.fi/helsinki/sv

Beskrivning

Helsingfors stödjer stadens konst- och kulturliv genom att dela ut omkring 17 miljoner euro i understöd årligen. Konst- och kulturunderstöd kan sökas för kontinuerlig eller projektartad verksamhet samt för utvecklingsprojekt på 1–3 år. Staden stödjer också läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning och ordnar vid behov separata ansökningsomgångar för understödsanslag.

 

Sökanvisningar

Läs mer om grunderna för beviljande av understöd och anvisningar för ansökan: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/understod/understod-for-kultur

Lämna in ansökan elektroniskt via Helsingfors stads e-tjänster: https://asiointi.hel.fi