Namnet på utlysningen

Understöd

Finansiärernas webbsida

http://www.foundationweb.net/thuring

Beskrivning

Stiftelsen beviljar understöd till följande allmännyttiga ändamål:

-Barn- och ungdomsverksamhet
-Hembyggdsverksamhet
-Seniorverksamhet
-Omsorgsverksamhet
-Teater
-Musik
-Övriga understöd (sökande bör själv sätta rubrik)

Mer information: http://www.foundationweb.net/thuring/understod.html

Sökanvisningar

Ansökningstiden är 1.1.-31.3. årligen då det elektroniska ansökningssystemet är tillgängligt på webbsidan: http://www.foundationweb.net/thuring/.

Ansökningstiden

- 31.03.2020

Ämnesområden