Namnet på utlysningen

Understöd

Finansiärernas webbsida

http://hss.fi/

Beskrivning

Harry Schaumans Stiftelses uppgift är att stöda vetenskap, utbildning och kultur på svenska i Österbotten. Understöd kan sökas av universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar.

Sökanvisningar

Ansökan om understöd görs elektroniskt via Harry Schaumans Stiftelses ansökningssystem: https://soshssansokan.kulturfonden.fi/

Ansökningstiden

02.01.2019 - 28.02.2019

Kontaktuppgifter

E-post: info(at)hss.fi

Ämnesområden