Namnet på utlysningen

Tutkimusmäärärahat

Finansiär

Työsuojelurahasto

Finansiärernas webbsida

http://www.tsr.fi

Beskrivning

Tutkimusmäärärahalla tuetaan rahaston toimialalla tehtävää työtä, jonka tavoitteena on uuden tiedon tuottaminen tai uusien menetelmien kehittäminen tieteellisellä tutkimustyöllä.

Rahoitettava hanke käsittelee laajasti työympäristöä, työoloja, työterveyttä, työturvallisuutta, työelämän suhteita tai työyhteisöjen toiminnan tuottavuutta.

Hakijalta edellytetään muuta ulkopuolista tai omaa taloudellista panostusta.

Tutkimusmäärärahan hakijan pitää olla kirjanpitovelvollinen yksityinen yritys, kunta tai muu organisaatio.

Hakijana voi olla myös tutkimuslaitos, yliopisto tai korkeakoulu. Yksityinen henkilö ei voi hakea määrärahaa.

Sökanvisningar

Lisätietoa: https://www.tsr.fi/rahoitus-organisaatioille/tutkimus/
Haku päättyy klo 16.00.