Namnet på utlysningen

Tutkimusapurahat

Finansiärernas webbsida

http://www.miinasillanpaa.fi/

Beskrivning

Apurahan myöntämisen ehtona on säätiön sääntöjen mukainen tutkimus, joka edistää työikäisten ja vanhusten kuntoutusta ja palveluita. Vuonna 2018 apurahoja myönnetään tutkimuksiin, joissa käsitellään osallisuutta ja merkityksellisyyttä ikääntyneen arjessa.

Sökanvisningar

Hakuohjeet ja -lomake löytyvät säätiön WWW-sivuilta: http://www.miinasillanpaa.fi. Säätiön hallitus käsittelee apurahahakemukset syksyn 2018 aikana ja kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti päätöksestä. Apurahojen maksatus tapahtuu vuonna 2019.