Namnet på utlysningen

Tutkimusapurahat 2019

Finansiärernas webbsida

http://www.luovasaa.fi

Beskrivning

Tarkoituksena on saada uusia innovatiivisia tutkimusideoita Suomen luonnonvarojen tuoton ja teknillistaloudellisen hyödyntämisen kehittämiseksi. Etenkin nuorten tutkijoiden koulutus on keskeinen osa Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiön toimintaa.  Rahoitusta voidaan myöntää enimmillään kolmeksi vuodeksi, mutta vain vuodeksi kerrallaan.  Mahdollinen uusi myöntöpäätös edellyttää aina uutta hakemusta sekä selvitystä tutkimuksen edistymisestä.

Apurahaa myönnetään vuotuisiin palkkakustannuksiin, matka- ja muihin tutkimuskuluihin. Myönnettävä apuraha sisältää lakisääteiset työnantajamaksut (eläke- ja tapaturmavakuutukset) ja suorituspaikan enimmillään 15 % yleiskustannukset.  Työnantajana toimii tutkimuksen suorituspaikka, joka voi olla yliopisto, tutkimuslaitos tai vastaava.  Apurahat mahdollistavat myös tutkimuksen ulkomailla.

Vuoden 2019 apurahahakemusten painopisteet:

Vastuullista, kaupallisesti hyödynnettävää ja resurssitehokasta luonnonvarataloutta edistävät innovaatiot (tuotanto, hyödyntäminen, kulutus)

  • Biotalous
  • Mineraalitalous
  • Uudet energian tuotanto- ja varastointitavat

Innovaatiot voivat olla prosesseja, teknologioita, tuotteita, palveluita tai sosiaalisia innovaatioita. Innovaatioilla pitää kuitenkin olla taloudellista hyödyntämispotentiaalia. Tavoitteena on luoda edellytyksiä elinkeinoelämän uudistumiselle ja kilpailukyvyn lisäämiselle sekä vastata globaaleihin kestävän kehityksen haasteisiin, kuten esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutuminen tai pula puhtaasta vedestä.

Tutkimuksella haetaan ratkaisuja kestävyyshaasteisiin nimenomaan kotimaisten luonnonvarojen käytön kautta. Kotimaisilla luonnonvaroilla tarkoitetaan metsiä, mineraaleja, vettä ja niiden eliöstöä.

Sökanvisningar

Hakemukset lähetetään 28.9.2018 klo 16.00 mennessä sähköisen LUOVASAA-järjestelmän kautta: https://www.aspicore-asp.net/luovasaa. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät osoitteessa: http://www.luovasaa.fi/hakuohjeet/.

Ansökningstiden

15.08.2018 - 28.09.2018

Kontaktuppgifter

Toimitusjohtaja Roy Siljamäki
puh. 040 770 3337
s-posti: info(at)luovasaa.fi

Ämnesområden