Namnet på utlysningen

MLL:n tutkimussäätiön apuraha

Finansiärernas webbsida

http://www.mlltutkimussaatio.fi

Beskrivning

MLL:n tutkimussäätiö myöntää tutkimusapurahoja ensisijaisesti lasten ja nuorten leikkikulttuuria, digitaalista kasvuympäristöä ja erityisesti sen mahdollisia haittavaikutuksia, mielenterveyttä ja vanhemmuuden tukea koskeviin väitöstutkimuksiin.

Sökanvisningar

Tutkimusapurahan hakulomake täytetään verkkopalvelussa http://www.mlltutkimussaatio.fi/apurahan-hakeminen/

Apurahahakemukseen tulee liittää ansioluettelo, tutkimussuunnitelma ja tutkimuksen ohjaajan lausunto. Lisäksi hakemukseen voi liittää suosittelijan lausunnon. Hakuasiakirjoja ei palauteta takaisin. Apurahan hakijan tulee ilmoittaa onko hakija apurahakauden ajan ansiotyöstä vapaa, koska vastaanottajilta edellytetään pääsääntöisesti päätoimista sitoutumista tutkimukseen tutkimusapurahakaudella.