Namnet på utlysningen

TINFO-stipendium för översättning

Finansiär

Teaterinfo Finland

Finansiärernas webbsida

https://www.tinfo.fi/se

Beskrivning

Teaterinfo Finland (TINFO) delar ut 25 000 euro som stipendier för översättning av finska pjäser och dramatiseringar.

Det är möjligt att få stipendier också för översättande av textning till föreställningar. Expertgruppen som besluter om TINFO-stipendiet sammanträder fyra gånger per år.

Syftet med stipendierna är att göra finsk dramatik känd utomlands. Urvaldsmetoden för översättningsstipendierna är kollegial utvärdering.

Ansökningstiden

Fortlöpande ansökning

Kontaktuppgifter

e-post: tinfo(a)tinfo.fi

Ämnesområden