Namnet på utlysningen

Tiedotus- ja koulutusmäärärahat

Finansiär

Työsuojelurahasto

Finansiärernas webbsida

http://www.tsr.fi

Beskrivning

Työsuojelurahasto myöntää tiedotus- ja koulutusmäärärahoja uuden, työelämää ja työoloja koskevan tutkimustiedon hyödyntämiseen, levittämiseen ja kansanomaistamiseen työelämän toimijoille. Rahoitettavien tiedotus- ja koulutushankkeiden aiheet on kuuluttava rahaston toimialueelle.

Edellytyksenä on, että tietoa hyödynnetään laajasti suomalaisessa työelämässä. Hankkeelle on eduksi Työsuojelurahaston rahoittamien tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksien hyödyntäminen.

Rahoitusmuodot:
– viestintätuote
– koulutusmenetelmä
– konferenssi tai seminaari
– tiedotuskampanja

Sökanvisningar

https://www.tsr.fi/tiedotus-ja-koulutushankkeet
Haku päättyy klo 16.00.