Namnet på utlysningen

Tiede,- taide ja muu karjalainen kulttuuritoiminta

Finansiärernas webbsida

http://www.kkes.fi

Beskrivning

Humanististen alojen ja humanistisia aloja lähellä oleviin kolmannen sukupolven karjalaisuutta käsitteleviin tieteellisiin tutkimushankkeisiin, Pohjois-ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella asuvien taiteilijoiden ammatilliseen työskentelyyn, pohjois- ja eteläkarjalaiseen kulttuuriharrastustoimintaan sekä siirtokarjalaisyhteisöjen karjalaista perinnettä ylläpitäviin hankkeisiin.

Sökanvisningar

Sähköinen haku osoitteessa http://www.kkes.fi/apurahat