Namnet på utlysningen

Apurahat

Finansiärernas webbsida

http://www.konkordia-liitto.com

Beskrivning

Kolmen tyyppisiä apurahoja naisille, jotka ovat Suomen kansalaisia:

1) Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille lisensiaattityön tai väitöskirjan tekemistä varten. Tuettavat tieteenalat vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2019 tuettavat tutkimusalat ovat: Filosofia, Perinnetieteet, Kielitieteet, Teologia, Gender-tutkimus, Historia, Musiikintutkimus.

2) Ulkomaisiin kongresseihin osallistumista varten (tieteenalasta riippumatta), jos hakijalla on kongressissa esitys tai muu sovittu tehtävä. Ei post doc, ei tutkijavierailu.

3) Ammattioppilaitoksissa opiskeleville tarveharkinnan perusteella.

Sökanvisningar

Hakuohjeet osoitteessa: http://www.konkordia-liitto.com/apurahat/. Suositusten oltava perillä viimeistään 9.2.2019.

Ansökningstiden

02.01.2019 - 31.01.2019

Kontaktuppgifter

s-posti: sihteeri(at)konkordia-liitto.com

Ämnesområden