Namnet på utlysningen

Villa Lanten Arkkitehtistipendi vuodelle 2018

Finansiärernas webbsida

http://www.irfrome.org

Beskrivning

Stipendi myönnetään suomalaiselle arkkitehtiopiskelijalle kuuden kuukauden tai yhden lukukauden opintoihin ja tutkimukseen Suomen Rooman-instituutissa Villa Lantessa vuoden 2018 aikana. Stipendiaatin tulee olla Suomen kansalainen ja hänen tulee esittää lausunto professoriltaan. Etusija annetaan opiskelijoille, joiden opintokokonaisuudelle työskentely Villa Lantessa olisi hyödyksi ja joilla voidaan arvioida olevan hyvät mahdollisuudet saattaa opintonsa loppuun menestyksellä. Valinnassa huomioidaan myös maisema-arkkitehdit.

Arkkitehtistipendin rahoittaa Waldemar von Frenckells stiftelse.

Sökanvisningar

Hakemukset on toimitettava yhtenäisenä pdf:nä (max. koko 2 MB) viimeistään 30. syyskuuta 2017 klo 16 säätiön apulaisasiamiehelle Laura Nissinille: nissin(at)irfrome.org. Hakemukseen tulee liittää henkilö- ja yhteystiedot, lyhyt työsuunnitelma, selvitys opintomenestyksestä, professorin lausunto sekä mahdolliset suositukset. Lausunnon ja mahdolliset suositukset voi lähettää myös suoraan apulaisasiamiehelle.

Ansökningstiden

01.09.2017 - 30.09.2017

Kontaktuppgifter

Institutum Romanum Finlandiae apulaisasiamies: nissin(at)irfrome.org

Ämnesområden