Namnet på utlysningen

Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahaston apurahahaku

Beskrivning

Suomalainen Tiedeakatemia julistaa haettavaksi Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta apurahoja matemaattis-luonnontieteellisille tutkimusaloille. Rahasto tukee erityisesti matematiikan, fysiikan, meteorologian, geofysiikan ja astronomian aloilla tehtävää tutkimusta.

Apuraha tohtoriopintoihin mahdollistamaan vuoden mittainen (25.000 euroa) ansiotyöstä vapaa työskentely. Apuraha myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan ja sen saamisen edellytyksenä on jatkokoulutuspaikka. Apurahaan liitetään yliopistokorvaus yliopistolle, joka on kokovuotisen apurahan yhteydessä 1.600 euroa. Rahoituspäätöksissä suositaan liikkuvuutta sekä tutkimustyötä ulkomailla. Hakemukseen voidaan liittää myös matka-apurahahakemus.

Apurahoja tutkijoille lyhytaikaisiin tutkimusvierailuihin ulkomaisissa tai kotimaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Hakemukseen on liitettävä selvitys kokonaisrahoituksesta.

Erillisiä matka-apurahoja konferensseihin tai apurahoja julkaisu-, painatus- tai toimituskuluihin ei myönnetä.

Apurahan käyttö on raportoitava apurahakauden päätyttyä.

Sökanvisningar

Hakemukset tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa. Tarkemmat täyttöohjeet löytyvät verkkopalvelusta. Linkki verkkopalveluun löytyy Suomalaisen Tiedeakatemian www-sivuilta www.acadsci.fi.

Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään maanantaina 24.9.2018. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.