Namnet på utlysningen

Etablerad forskare

Finansiärernas webbsida

http://www.sigridjuselius.fi

Beskrivning

De treåriga tjänsterna som “Sigrid Jusélius etablerad forskare” är avsedda för docenter eller självständiga forskare med motsvarande behörighet inom området medicinsk vetenskap. De behöriga personerna ska inte inneha en egen forskartjänst eller arbeta i ett anställningsförhållande under den tidsperiod som den ansökta tjänsten avser. Detta understöd täcker forskarens personliga lönekostnader och delvis också forskningskostnaderna. Understödet utbetalas till forskarens arbetsgivare, som forskaren ingår ett arbetsavtal med. Tjänsten tillträds uppskattningsvis i maj 2019 eller senare enligt överenskommelse.

Sökanvisningar

Tilläggsuppgifter och ansökningsblanketter: https://sigridjuselius.fi/sv/etablerad-forskare/