Namnet på utlysningen

Forskningsunderstöd och bidrag

Beskrivning

Stiftelsen för nordisk börsrättsforskning grundades av professor Mårten Knuts år 2014. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning – främst rättsvetenskaplig sådan – med anslutning till börsverksamhet i Finland, Sverige, Norge, Danmark och på Island. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att bevilja understöd och ordna seminarier samt andra skolningstillfällen och evenemang för networking.

Stiftelsen tar emot ansökningar om forskningsanslag för fortsättningsstudier och post doc -forskning inom stiftelsens verksamhetsområde. Dessutom premierar stiftelsen studenter för framgångsrika pro gradu -avhandlingar.

Sökanvisningar

För tilläggsinformation om stiftelsens verksamhet och ansökningsförfarandet, vänligen kontakta stiftelsens sekreterare Joel Kanervo (se kontaktuppgifterna).

Ansökningstiden

Fortlöpande ansökning

Kontaktuppgifter

Stiftelsens sekreterare Joel Kanervo
e-post: joel.kanervo(at)krogerus.com
+358 (0)29 000 6820

Stiftelsen för nordisk börsrättsforskning
c/o Krogerus
Unioninkatu 22
00130 Helsinki

Ämnesområden