Namnet på utlysningen

Tutkimusapuraha

Beskrivning

Säätiö tukee etupäässä suomenkielisten nuorten lääkärien, lähinnä verenkiertoelinten alaan kuuluvaa väitöskirjatyöhön liittyvää tutkimustyötä. Säätiö julistaa haettavaksi 6 000 euron kahdelle tai useammalle jaettavan apurahan.

Sökanvisningar

Hakemukseen tulee sisältyä ansioluettelo ja yksityiskohtainen työsuunnitelma mahdollisine suosituksineen, ja hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä apurahoja hakija on viimeisten kahden vuoden aikana saanut ja onko samanaikaisesti haettu muuta apurahaa. Vapaamuotoisten hakemusten on oltava säätiöllä viimeistään 29.9.2017 postitse: Paavo Ilmari Ahvenaisen Säätiö, Elisabeth Sampo, PL 49, 00501 Helsinki; tai sähköpostilla: elisabeth.sampo(at)laakariliitto.fi.