Namnet på utlysningen

Symposium 2019

Finansiärernas webbsida

http://www.sigridjuselius.fi

Beskrivning

Stiftelsen anordnar följande symposium sommaren 2019. Symposiet kommer att pågå i cirka tre dagar. Den person eller organisationskommitté som ansvarar för det vetenskapliga programmet väljs på basen av inlämnade ansökningar. Den vetenskapliga arrangören skall utarbeta programmet och välja deltagarna. Stiftelsen skall bistå med praktiska arrangemang.

Sökanvisningar

Tilläggsuppgifter: http://sigridjuselius.fi/sv/symposier/