Namnet på utlysningen

Suur-, tutkimus- ja väitöskirja-apurahat 2018

Finansiär

Syöpäsäätiö

Finansiärernas webbsida

http://www.cancer.fi

Beskrivning

Syöpäsäätiö julistaa apurahoja haettaviksi syövän biologista, kliinistä, epidemiologista ja psykososiaalista tieteellistä tutkimusta varten. Hakemusten arvioinnissa painotetaan mm. hankesuunnitelman tieteellistä tasoa ja realistisuutta, hakijan tieteellisiä ansioita ja hankkeen relevanssia syöpätutkimuksen näkökulmasta. Apurahoilla tuetaan ensisijaisesti Suomessa tehtävää tutkimustyötä.

Suurapurahat

Haettavana on kolme 450 000 euron suuruista kolmivuotista suurapurahaa, joista kaksi syöpätutkimukseen ilman erityistä kohdennusta. Kolmas 450 000 euron suuruinen suurapuraha on nimetty Professori Sakari Mustakallion suurapurahaksi kliiniseen syöpätutkimukseen. Kliinisellä tutkimuksella tarkoitetaan tässä erityisesti kliinisiä interventiotutkimuksia ja syövän varhaista diagnostiikkaa parantavia tutkimuksia. Näiden lisäksi on haettavana 300 000 euron suuruinen kaksi- tai kolmivuotinen suurapuraha lasten syöpiin liittyvään tutkimukseen.

Muut tutkimus- ja väitöskirja-apurahat

Apurahat myönnetään syöpätautien tieteelliseen tutkimustyöhön yhdeksi, kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi. Väitöskirja-apurahan suuruus on 3 000–5 000 euroa ja sen voi saada vain kerran.

Apurahat myönnetään Syöpäsäätiön tieteellisistä rahastoista tai yleisistä käyttövaroista. Rahastojen nimet ja käyttötarkoitukset ovat luettavissa Syöpäjärjestöjen www-sivuilla https://www.syopajarjestot.fi/apurahat/.

Syöpäsäätiön on ottanut käyttöön kansainvälisen Researchfish-raportointipalvelun. Hakiessaan apurahaa Syöpäsäätiöltä hakija sitoutuu raportoimaan tutkimuksestaan tätä palvelua käyttäen. Lisätietoa Researchfish-palvelusta annetaan rahoituspäätöksen yhteydessä ja säätiön www-sivuilla.

Syöpäsäätiö ei myönnä tutkimusapurahoja sellaiselle tutkijalle tai tutkimusryhmälle, joka saa varoja tupakkateollisuudelta. Tupakkateollisuudeksi luetaan yhtiö tai yhtiörypäs, joka saa tuotoistaan valtaosan tupakkatuotteiden valmistamisesta tai markkinoinnista.

Sökanvisningar

Hakemuslomake täytetään verkossa. Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma ja vastuullisen tutkijan julkaisuluettelo vuosilta 2013–2018 ja ne lähetetään Syöpäsäätiöön hakulomakkeen mukana sähköisesti. Hakemuksia ei voi täydentää hakuajan päättymisen jälkeen. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Myöskään ohjeista poikkeavalla tavalla laadittuja hakemuksia ei huomioida.

Hakuohjeet ja linkki hakuohjelmaan löytyvät säätiön www-sivuilta osoitteesta https://www.syopajarjestot.fi/apurahat/.