Namnet på utlysningen

Suomen Tiedeseuran apurahat

Finansiärernas webbsida

http://www.scientiarum.fi

Beskrivning

Suomen Tiedeseuran tutkimusapurahat julistetaan haettaviksi matemaattis-fysikaalisen, biotieteellisen, humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen aloilla.

Sohlbergin säätiö tukee geotieteellistä (ml. maantieteellistä) tutkimustyötä Suomen ja Pohjoismaiden luonnonoloista. Säätiö myöntää tukea kongressimatkoihin, kenttätyöhön ja ohjelmistohankintoihin (ei kuitenkaan laitehankintoihin).

Sökanvisningar

Hakemus tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa. Hakuohjeet osoitteessa: http://scientiarum.fi/fin/apurahat/