Namnet på utlysningen

Suomen Rooman-instituutin tutkijastipendi

Finansiärernas webbsida

http://www.irfrome.org

Beskrivning

Suomen Rooman-instituutti edistää ensisijaisesti antiikkiin ja Italiaan kohdistuvaa humanistista tutkimusta, antaa opetusta sekä avustaa stipendiaatteja ja muita tutkijoita heidän työskentelyssään Italiassa. Instituutin tutkimusaloja ovat antiikin ja keskiajan historia, klassillinen filologia, arkeologia ja taidehistoria sekä muu Italiaan kohdistuva humanistinen tutkimus. Instituutti edistää myös taiteita, erityisesti kuvataidetta ja arkkitehtuuria.

Instituuttia ylläpitävä säätiö Institutum Romanum Finlandiae myöntää tutkijastipendin väitelleelle tutkijalle, jonka tutkimus liittyy antiikin Roomaan, sen jälkivaikutukseen tai Välimeren alueen henkiseen tai aineelliseen kulttuuriin. Hakijan tulee perustella, miten hänen tutkimuksensa hyötyy Roomassa työskentelystä.

Stipendin suuruus on 9000 euroa, ja se on tarkoitettu kattamaan matkakustannukset ja noin kolmen kuukauden työskentelyn, josta vähintään puolet tulee suorittaa Roomassa. Apuraha tulee käyttää vuoden 2022 aikana. Tutkimustyönsä aikana apurahansaaja on oikeutettu asumaan Suomen Rooman-instituutissa tutkijahintaan.

Apurahan on mahdollistanut yksityisten lahjoittajien tuki Suomen Rooman-instituutin tutkimukselle.

Sökanvisningar

Apurahaa haetaan web-lomakkeella: https://link.webropol.com/s/irf-tutkijastipendi2022. Hakuaika päättyy 15.11.2021 klo 23.59.

Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma (enintään viisi sivua) ja curriculum vitae, johon sisältyvät tiedot suoritetuista tutkinnoista ja tieteellisestä toiminnasta. Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi tutkimushankkeen vaihe, kokonaiskesto ja se, miten hanke kokonaisuudessaan on tarkoitus rahoittaa.

Mahdolliset suositukset suosittelija toimittaa suoraan säätiön asiamiehelle (asiamies(at)irfrome.org).

Ansökningstiden

15.10.2021 - 15.11.2021

Kontaktuppgifter

Asiamies Eeva Talvitie
asiamies[a]irfrome.org

Ämnesområden