Namnet på utlysningen

Suomen Rooman-instituutin post doc -matka-apuraha

Finansiärernas webbsida

http://www.irfrome.org

Beskrivning

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae myöntää matka-apurahan Roomassa tehtävää väitöskirjan jälkeistä tutkimusta varten. Stipendin suuruus on 9000 euroa, ja se on tarkoitettu kattamaan matkakustannukset ja noin kolmen kuukauden työskentely Roomassa. Apuraha tulee käyttää vuoden 2021 aikana. Tutkimustyönsä aikana apurahansaaja on oikeutettu asumaan Suomen Rooman-instituutissa tutkijahintaan.

Apuraha myönnetään äskettäin väitelleelle tutkijalle, joka tekee tutkimustyötä jollakin instituutin pääasiallisella tutkimusalalla. Näihin kuuluvat erityisesti arkeologia, historia, klassillinen filologia, italian kielen ja kulttuurin tutkimus sekä taidehistoria. Hakijan tulee olla väitellyt 1.8.2015 jälkeen tai hänellä tulee olla väittelylupa ennen hakuajan päättymistä. Tutkinnon suorittamisen aikarajaa voidaan pidentää erityisistä syistä (äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaa, varusmies- tai siviilipalvelus tai pitkäaikainen sairaus).

Sökanvisningar

Apurahaa haetaan web-lomakkeella: https://webropol.com/s/irf-postdoc2021

Ansökningstiden

01.11.2020 - 30.11.2020

Kontaktuppgifter

Asiamies Eeva Talvitie
asiamies(at)irfrome.org

Ämnesområden