Namnet på utlysningen

Apuraha suunnattuun opinnäytetyöhön

Finansiärernas webbsida

https://www.riistasaatio.fi/

Beskrivning

Suomen Riistanhoito-Säätiö myöntää apurahan tai apurahoja opinnäytetöihin, jotka käsittelevät arvokkaiden lintuvesien levähdysalueverkoston metsästysrajoituksia ja niiden toteutusta.
Opinnäytetyö kytkeytyy aiheensa puolesta maa- ja metsätalousministeriön käynnistämään Sotka-hankkeeseen. Tavoitteena on selvittää vapaaehtoisten metsästysrajoitusten nykytilannetta Suomessa, niiden toteutusta ja niissä käytettyjä keinoja sekä asianomaisten suhtautumista eri toteutusmuotoihin. Tarkastelussa huomioidaan sekä metsästysrajoitusten nykytilanne että niiden tulevaisuus. Lisäksi tavoitteena on selvittää malleja metsästysrajoitusten mahdolliseen korvaamiseen.

Opinnäytetyön tarkoituksenmukainen rajaus ja ohjaus tulee hoitaa opiskelijan opiskelutahon toimesta.
Myönnettävän apurahan kokonaismäärä on 6 000 euroa ja sillä rahoitetaan 1–2 opinnäytetyön tekeminen riippuen työn laajuudesta ja arvioiduista kokonaiskustannuksista.

Sökanvisningar

Apurahan hakuaika on 1.4.–30.4.2020. Opinnäytetyön tekeminen tulee aloittaa vuoden 2020 aikana.
Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla tiedot työn toteuttamisen aikataulusta, arvio työn kustannuksista sekä haettavan apurahan määrä.
Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään hakuajan aikana sähköpostitse osoitteeseen: asiamies(at)riistasaatio.fi

Ansökningstiden

01.04.2020 - 30.04.2020

Kontaktuppgifter

Lisätietoja hausta saa sähköpostitse: asiamies(at)riistasaatio.fi

Ämnesområden