Namnet på utlysningen

Suomen Parkinson-säätiön matka-apuraha

Finansiärernas webbsida

http://www.parkinsonsaatio.fi

Beskrivning

Suomen Parkinson-säätiö tukee liikehäiriösairauksien, kuten Parkinsonin taudin ja muiden parkinsonismien, dystonian, essentiaalisen vapinan ja Huntingtonin taudin tieteellistä tutkimusta.

Apurahaa myönnetään seuraaviin tarkoituksiin: a) tieteelliseen tutkimukseen, ensisijaisesti väitöskirjaan johtaville tutkimuksille, b) matka-apuraha tieteelliseen kongressiin osallistumiseen (edellytyksenä posteri tai suullinen esitys), c) kohdeapurahoja pidempiaikaiseen jatko-opiskeluun ulkomaisessa liikehäiriötutkimukseen erikoistuneessa keskuksessa.

Myönnetyn apurahan käytöstä on tehtävä säätiölle selvitys 3 kuukauden kuluessa apurahakauden tai matkan päättymisestä. Lisätietoja verkkosivuilla.

Sökanvisningar

Hakemus tehdään kirjautumalla säätiön www-sivuille osoitteessa https://www.parkinsonsaatio.fi/user. Pituudeltaan rajattu hakemuslomake (eri lomakkeet tutkimusrahoituksen ja matka-apurahan hakemiseen) täytetään lyhyesti ja vain keskeiset tutkimukseen tai matkaan liittyvät asiat mainiten. Posteri tai suullinen esitys on edellytyksenä.

Verkossa lähetetyn hakemuksen tulee olla säätiössä perillä viimeistään viimeisenä hakupäivänä eli vuosittain 31. tammikuuta. Sovelluksesta tulostettu ja allekirjoitettu hakemus toimitetaan säätiölle joko postitse tai ohjeen mukaan skannattuna.

Tarkemmat hakuohjeet, apurahan myöntämisen ehdot ja apurahahakemus verkkosovelluksineen löytyvät osoitteesta https://www.parkinsonsaatio.fi/apurahat.