Namnet på utlysningen

Stöd för filmproduktioner

Finansiärernas webbsida

http://www.konstsamfundet.fi

Beskrivning

Konstsamfundet önskar främja professionell filmproduktion på svenska genom understöd till sådan projektutveckling och produktion, som har fått bekräftad grundfinansiering av nationella eller eventuella andra stödinstanser. Konstsamfundet stöder också extraordinära åtgärder för lansering och distribution av finlandssvensk film.

Konstsamfundets filmstöd förutsätter att filmens språk är svenska eller att filmen är av särskilt finlandssvenskt intresse. En förutsättning är också att det föreligger en bekräftad grundfinansiering. Projektet skall vara avsett för biografvisning, tv-visning eller annan form av distribution. För manuskript kan personliga stipendier beviljas, medan den som ansöker om understöd för produktion skall vara bokföringsskyldig.

Sökanvisningar

Ansökan görs elektroniskt via https://konstsamfundet.rimbert.fi/.

Ytterligare information: http://www.konstsamfundet.fi/stipendier/.

Konstsamfundets filmstöd kan sökas tre gånger per år: 15.3-15.4, 15.8-15.9 och 15.11-15.12.

Ansökningstiden

15.08.2019 - 15.09.2019

Ämnesområden