Namnet på utlysningen

Stipendit ja tutkimusmäärärahat

Finansiärernas webbsida

http://www.kiinko.fi/pa-svenska

Beskrivning

Stipendejä maisteri- tai alan ylempään AMK-tutkintoon liittyviin kiinteistö- ja rakennusalan valmiisiin tai valmistuviin opinnäytetöihin myönnetään seuraaviin perustein; työn/tutkimuksen
1) ajankohtaisuus
2) uutta ajattelua avaava näkökulma sekä
3) tutkimuksellinen ote

Tutkimusmääräraha on tarkoitettu kiinteistö- ja rakennusalan lisensiaatti- ja väitöskirjatöihin, niiden jälkeiseen tieteelliseen työhön sekä tutkimusryhmille. Määrärahan keskeiset myöntämisperusteet ovat
1) liiketoimintalähtöisyys
2) eettisyys ja vastuullisuus
3) uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja avaavat näkökulmat sekä
4) tieteellinen merkittävyys

Sökanvisningar

Tarkemmat tiedot hausta vahvistetaan alkuvuodesta 2022. Hakuohjeet lomakkeineen löytyvät osoitteesta http://www.kiinko.fi/tutkimus-ja-kehitys

Ansökningstiden

- mars 2022

Kontaktuppgifter

Kehityspäällikkö, FT Virpi Slotte
Puh. 0400 641 007
s-posti: virpi.slotte(at)kiinko.fi

Ämnesområden