Namnet på utlysningen

Stipendit ja tutkimusmäärärahat

Finansiärernas webbsida

http://www.kiinko.fi/pa-svenska

Beskrivning

Stipendejä maisteri- tai alan ylempään AMK-tutkintoon liittyviin kiinteistö- ja rakennusalan valmiisiin tai valmistuviin opinnäytetöihin myönnetään seuraaviin perustein; työn/tutkimuksen
1) ajankohtaisuus
2) uutta ajattelua avaava näkökulma sekä
3) tutkimuksellinen ote

Tutkimusmääräraha on tarkoitettu kiinteistö- ja rakennusalan lisensiaatti- ja väitöskirjatöihin, niiden jälkeiseen tieteelliseen työhön sekä tutkimusryhmille. Määrärahan keskeiset myöntämisperusteet ovat
1) liiketoimintalähtöisyys
2) eettisyys ja vastuullisuus
3) uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja avaavat näkökulmat sekä
4) tieteellinen merkittävyys

Sökanvisningar

Hakuohjeet lomakkeineen löytyvät osoitteesta http://www.kiinko.fi/tutkimus-ja-kehitys maaliskuun alussa.

Ansökningstiden

07.03.2018 - 31.05.2018

Kontaktuppgifter

Lisätietoja antaa:
Kehityspäällikkö, FT Virpi Slotte
puh. (09) 3509 2921 tai 0400 641 007
s-posti: virpi.slotte(at)kiinko.fi

Ämnesområden