Namnet på utlysningen

Stipendieutlysning i september

Finansiärernas webbsida

http://www.sls.fi

Beskrivning

Svenska litteratursällskapet utlyser stipendier och understöd att sökas inom:
bildkonst, ekonomi och statistik, medicin, miljövård, musik och musikvetenskap, rättshistoria, skeppsbyggnad, svenska språkets fortbestånd, teknologi, teologi, tonsättning och tryckningsbidrag.

Sökanvisningar

Se https://www.sls.fi/sv. Läs anvisningarna beträffande ansökan om stipendier och understöd noggrant. Vänligen bekanta dig även med sidan stipendier enligt ämnesområde: http://www.sls.fi/sv/forskning/stipendier-enligt-amnesomrade