Namnet på utlysningen

Stipendier

Finansiärernas webbsida

http://vivicasvanner.fi/sv/

Beskrivning

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, som grundades för att slå vakt om Vivica Bandlers andliga arv delar i maj 2018 ut sammanlagt cirka 10.000–15.000 euro i stipendier. Stipendier kan ansökas av unga teaterarbetare samt av studerande och forskare i teater- och danskonst samt i miljövetenskap för delfinansiering av konstproduktioner och forskningsprojekt. Vid utvärderingen av ansökningarna kommer i år att fästas speciell uppmärksamhet vid aspekter gällande ekologisk och hållbar utveckling. Storleken på de enskilda stipendierna är 1.000–2.000 euro.

Sökanvisningar

Mer information och anvisningar på adressen: http://vivicasvanner.fi/sv/stipendier/stipendier-som-kan-sokas/