Namnet på utlysningen

Stipendier ur Selma och Maja-Lisa Selanders fond för tandmedicinsk forskning

Finansiär

Minervastiftelsen

Finansiärernas webbsida

http://minervafoundation.fi

Beskrivning

Ur fonden delas ut 10-15 stipendier för tandmedicinsk forskning.

Sökanvisningar

Till ansökan bör bifogas den sökandes CV, publikationsförteckning samt en högst 5 sidor lång forskningsplan. Beträffande forskarstuderanden bör man till ansökan även inkludera 1-2 rekommendationer. Ansökningarna bör inlämnas elektroniskt senast 4.5.2020 kl 16.00 till Professor Vesa Olkkonen, vesa.olkkonen(at)helsinki.fi.

Ansökningstiden

mars 2020 - 04.05.2020

Kontaktuppgifter

Professor Vesa Olkkonen
vesa.olkkonen(at)helsinki.fi

Ämnesområden