Namnet på utlysningen

Stipendier till aboensiska bildkonstnärer

Finansiärernas webbsida

https://turuntaidemuseo.fi/sv

Beskrivning

Konstföreningen i Åbo, som är huvudman för Åbo konstmuseum, delar årligen ut stipendier till professionella bildkonstnärer bosatta i Åbotrakten. Under tiden 20.3–20.4.2019 kan följande stipendier sökas: 10.000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond och 5.000 euro ur Helena Bruuns fond. Dessutom delar Konstföreningen ut fem resestipendier på 1.000 euro samt sex månadsbidrag på 500 euro till konstnärer som reser till internationella konstnärsresidens. Månadsbidragen beviljas för tre eller sex månader.

Resebidrag kan sökas för presentation av egna verk eller uppträdande på separatutställning eller grupputställningar, olika festivaler eller andra konstevenemang i Finland eller utlandet. Resebidraget kan användas endast för utgifter som orsakas av konstnärens eller arbetsgruppens resa och inkvartering samt transporten av konstverken och försäkringskostnaderna. Residensbidraget är avsett för residensresorna och residenshyran.

 

 

 

Sökanvisningar

Ansökningarna jämte arbetsplan ska lämnas in senast lö 20.4.2019 kl. 17 till Åbo konstmuseum, adr. Auragatan 26, 20100 Åbo eller via mejl till: annina.siren(at)turuntaidemuseo.fi. Ansökningsblanketter finns på museets webbsidor under adressen http://www.turuntaidemuseo.fi/se/stipendier2/ eller fås i Åbo konstmuseums kassa.

Ansökningstiden

20.03.2019 - 20.04.2019

Kontaktuppgifter

museichef Kari Immonen
e-post: kari.immonen(at)turuntaidemuseo.fi
tel. (02) 262 7099 / 044 312 2256
http://www.abokonstmuseum.fi

Ämnesområden