Namnet på utlysningen

Stipendier till aboensiska bildkonstnärer

Finansiärernas webbsida

https://turuntaidemuseo.fi/sv

Beskrivning

Konstföreningen i Åbo, som är huvudman för Åbo konstmuseum, delar årligen ut stipendier till professionella bildkonstnärer bosatta i Åbotrakten. Under tiden 16.3.–16.4.2020 kan följande stipendier sökas: 10 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond och 10 000 euro ur Helena Bruuns fond. Dessutom delar Konstföreningen ut fem resestipendier på 1 000 euro samt sex månadsbidrag på 500 euro till konstnärer som reser till internationella konstnärsresidens. Månadsbidragen beviljas för tre eller sex månader.

Konstföreningen i Åbo har beviljat extra anslag för vårens stipendier och ledigförklarar, förutom de redan utannonserade stipendierna, tio nya stipendier à 2 000 euro. Stipendierna är avsedda för aboensiska professionella bildkonstnärer vars arbetsmöjligheter försämrats eller vars utkomst äventyrats på grund av coronavirusepidemin.

Under tiden 16.3.–16.4.2020 kan följande stipendier sökas:
• 1 st. 10 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond
• 1 st. 10 000 euro ur Helena Bruuns fond
• 5 st. 1 000 euro resestipendier
• 6 st. 500 euro månadsbidrag på 500 euro till konstnärer som reser till internationella konstnärsresidens. Månadsbidragen beviljas för tre eller sex månader.
• 10 st. 2 000 euro för konstnärliga arbete

Resebidrag kan sökas för presentation av egna verk eller uppträdande på separatutställning eller grupputställningar, olika festivaler eller andra konstevenemang i Finland eller utlandet. Resebidraget kan användas endast för utgifter som orsakas av konstnärens eller arbetsgruppens resa och inkvartering samt transporten av konstverken och försäkringskostnaderna. Residensbidraget är avsett för residensresorna och residenshyran.

Sökanvisningar

Webbansökan finns på museets webbsida www.turuntaidemuseo.fi/sv/stipendier under ansökningsperioden 16.3.-16.4.2020.
Webbansökan stängs den sista ansökningsdagen kl. 23:59.

Ansökan kan också lämnas in per post. Ansökan och dess bilagor måste lämnas in senast 16.4.2020 kl. 19 till Åbo konstmuseum, Aurakatu 26, 20100 Åbo. Ansökningsformuläret kan laddas ner från museets websida eller fås i Åbo konstmuseums kassa.

Ansökningstiden

16.03.2020 - 16.04.2020

Kontaktuppgifter

museichef Kari Immonen
e-post: kari.immonen(at)turuntaidemuseo.fi
tel. (02) 262 7099 / 044 312 2256

Ämnesområden