Namnet på utlysningen

Stipendier för studerande ur Holger Frykenstedts stipendiefond

Finansiärernas webbsida

http://www.sls.fi

Beskrivning

Stipendier kan sökas av studerande vid universitet eller högskola i Finland som har haft förtjänstfulla framgångar i sina studier och skriver en magistersavhandling som behandlar kulturen i Finland eller svenskt 1700-tal eller svensk romantik.

Sökanvisningar

Ansökan görs i Svenska litteratursällskapets elektroniska ansökningssystem i februari månad. Ansökan görs på svenska eller finska. Beloppet som kan sökas är 2 000 euro.

Intyg över studieframgången och att avhandlingsämnet är godkänt ska bifogas ansökan.

Mer information: https://www.sls.fi/sv/anvisningar-ansokan-till-holger-frykenstedts-stipendiefond