Namnet på utlysningen

Stipendier för studerande ur Holger Frykenstedts stipendiefond

Finansiärernas webbsida

http://www.sls.fi

Beskrivning

Finlands Akademi och Svenska litteratursällskapet i Finland utlyser stipendier ur Holger Frykenstedts stipendiefond.

Stipendier kan sökas av studerande vid universitet eller högskola i Finland som har haft förtjänstfulla framgångar i sina studier och skriver en magisteravhandling som behandlar kulturen i Finland eller svenskt 1700-tal eller svensk romantik.

Sökanvisningar

Ansökan lämnas in via Svenska litteratursällskapets elektroniska ansökningssystem i september månad. Beloppet som kan sökas är 2 000 euro.

Intyg över studieframgången och att avhandlingsämnet är godkänt ska bifogas ansökan.

Mer information: https://www.sls.fi/sv/anvisningar-ansokan-till-holger-frykenstedts-stipendiefond

Ansökningstiden

01.09.2021 - 30.09.2021

Kontaktuppgifter

Seminarie- och stipendiekoordinator
Kajsa Rytikoski
e-post: kajsa.rytikoski(at)sls.fi
tel: 09 618 771 19

Forskningschef Christer Kuvaja
e-post: christer.kuvaja(at)sls.fi
tel: 09 618 771 01

Ämnesområden