Namnet på utlysningen

Stipendier

Beskrivning

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan och Svenska handelshögskolan lediganslår stipendier att sökas av Svenska handelshögskolans: forskare, läräre, forskarstuderande, kandidat- och magisterstuderande och alumner. Mer information: https://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/hankens-fonder/lediganslagna-och-beviljade-stipendier

Sökanvisningar

Anvisningar finns på Hankens hemsida: http://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/hankens-fonder

Ansökningstiden

februari 2020 - februari 2020

Kontaktuppgifter

stipendieombud(at)hanken.fi

Ämnesområden